SITE MAP
     
 
 
 

MIDT I ØSTFOLD!

Svarstad LIBRIS har to senterbokhandler på
AskimTorget og på Spydeberg Torg.  Vi har et bredt
utvalg av alle typer litteratur og satser spesielt på bøker
til Grunnskole og Videregående skole.  Vi fører også
et stort utvalg av kontorrekvisita og tilhørende varer som
i dag kjennetegner en moderne bokhandel. Vi ønsker
å være en del av lokalmiljøet der vi holder til og legger
vekt på å delta i lokale aktiviteter og kultur.

Vi er medlem av Norges største bokhandlerkjede og
er landsdekkende med 108 forretninger i hele Norge.
Interbok er en medlemseid kjede med over 800
ansatte og en totalomsetning på ca. 815 mill. kr.

Velkommen til oss!

Spydeberg   Askim